Ingen som har en blekaste aning??
är elmotorn för klen, att fästanordningen inte kommer att passa alls?...