Utan att känna till den aktuella motorn exakt kan jag tänka mig två detaljer som kan hålla emot. Det ena är växelstaget mellan kåpan och växelhuset, det...