Hej!

Mitt namn är Elin och jag studerar Design och Produktframtagning på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag jobbar just nu med mitt kandidatexamensarbete...