ANNONS ANNONS

Allmänt meddelande

Kollaps
No announcement yet.

Miljöfakta om båt toaletter total-förbjuds i media

Kollaps
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Miljöfakta om båt toaletter total-förbjuds i media

  Fakta miljö-redovisning :

  Ca 36000 västkust-fritidsbåtar är utrustade med ruff som används ca 25 dagar/år.

  74 bäddnätter anges/båt/år.
  ( Undersökningen påvisar även att 70 % av toabesökaren använder land toa)

  Fakta 1.
  En enda människa kan maximalt åstadkomma 1,5 g fosfor/dygn.
  Båtägarna har motiverats genom påståendet om att tank-tömnings-bestämmelsen ger en ”skälig” miljövinst...

  Fakta 2.
  * Maximalt 0,1 Kg/År/fritids-båt skall ”tas om hand” i land.
  1.
  Att konvertera alla äldre båtar som är försedda med toaletter kräver att ett mycket omfattande extra-arbete sker. Kostnaderna/ båt är mycket stora .

  2.
  Komplettering och tillståndskrav av samtliga hamnanläggningar krävs för sugtömningsanläggning.

  3.
  Båtklubbar avkrävs förutom att landbaserade toaletter används att oerhört dyrbara tanktömningsutrustningar i land med nya byggnader och mycket stora kapitalkostnader.

  4.
  Planering och tillståndsgivning av nybyggnation av tömningsstationer med påföljande drift, skötsel , kontroll och serviceåtgärder kostar årligen stora belopp.

  FAKTA JÄMFÖRELSETAL

  Förutom de mycket stora arbetsinsatserna som avkrävs båtägaren så kostar” Båt- fosfor-återtaget” båtägaren 55000 kr/kg.

  Båtägaren betalar därmed 25000 % högre kilopris än vad handelsgödsel-fosforn kostar att sprida ut.

  ** Tusentals ton handelsfosfor uppblandas med gödselträck samt urinfosfor sprids helt fritt ut över stora arealer och rinner årligen fritt ut i västkustvattnet.

  FAKTA

  ( 276 000 % större fosformängd anges i jämförelsen med vad samtliga båt toaletterna maximalt = vid 100 % ombord-användning kan åstadkomma )


  Båtägarna förutsätts med vetskap om kända basfakta till ”skälig” ”miljöåtgärd” genom ”Att sila miljö-myggan och att samtidigt tvingas till att svälja gigantiska miljö-kameler” ...

  Anm.

  Västra Götaland samt Hallands *** odlingsytor uppgår till 530600 ha.

  Varje år så tillförs 9 936 000 kg fosfor i kreaturs-träck som blandas med kemiska gödämnen där 2 022 000 kg fosfor läcker ut ifrån åkermark och “flödar” med vattendragen ut i västkustvattnet.

  (****läckaget anges till är Ca 5 Kg/ha)
  Ursinnig ”Miljöpolitik-”-faktagranskare.

  Källor:

  * Toalett-användningen i båt/år är enligt ”Båtlivsundersökning 2010” avsevärt mindre än vad som redovisats ovan .
  Undersökningens Tab. 25. Anger att (74,9 %) av de båtägare som har toalett ombord använder alltid eller ganska ofta toalett i land eller att de uträttar behov i naturen istället för att använda toaletten i båten, om de har möjlighet.


  ** Göd-Fosforn kostar (enligt Ragnsells uppgift) ca 22 kr/Kg.

  ** * Enligt jordbrukets statistik SCB 2015 anges miljöpåverkan i tab. 12.3
  .
  **** Källa(SJVFS 1991:128):

  Av Västra Götalands Areal 424 500 hektar gödslades 77 % med 101 Kg / ha
  Av 23 Kg tillförd fosforgödning/år så anges 18 Kg för skörden samt 5 Kg i markläckage-avgång/ha.

 • #2
  I Smögen gick en ventil sönder i reningsverket och några hundra tusen (!) liter bajsvatten rann ut i havet. Men man sa inget till badare, det var ju en väldigt liten mängd som kom ut...
  https://www.expressen.se/gt/hundratu...nn-ut-i-havet/

  Kommentar

  Senaste inlägg

  Kollaps

  Senaste ämne

  Kollaps

  ANNONS
  ANNONS
   
  Working...
  X