Click image for larger version

Name:	Delägnde 2.jpg
Views:	2
Size:	12,1 KB
ID:	262392

Vi planerar att göra Snowbird, (en HR Rasmus 35) till en bas för fler delägare med samma intresse och under 4-5 år utforska de mer exotiska destinationerna i Karibiska havet och därefter eventuellt fortsätta vidare mot Söderhavet.

Båten kommer att delas med fem delägare och innefattar en lika stor del av seglingstiden (ca 1 månad/ år). Kostnaden för detta kommer att bli 80 000kr per andel (engångskostnad). Alla delägare har sedan beslutsrätt i samägandet. För att täcka utgifterna för underhåll, försäkring m.m. kommer en årsavgift att tas ca 10 000kr. Delägarna har även ett gemensamt ansvar för reparationer och underhåll av båten.

Om du är intresserad finns fortfarande chans att köpa in díg på Snowbird. Vi söker personer med god samarbetsförmåga samt ansvarskänsla för att hålla båten i bra skick. För kontaktuppgifter och mer information klicka på länken The Swedish Snowbird