Jag bytte till durkaluminium på min Buster L i våras. Jag tog bort den gamla och la in 5/7mm durkplåt. Skruvade fast men rostfria 4.8mm gängpressande...